Kadeřnice Míša

Masarykova 248, Zlín-Malenovice, 763 02
Mobil: +420 734 839 444

Otevírací doba

Po – Pá: 08:00 hod – 18:00 hod
So – Ne: Dle domluvy

Zásady o ochraně osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je Michaela Siekliková

Správcem osobních údajů je Michaela Siekliková, která provozuje webové stránky kadernicemisa.cz. Správce vaše údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. Vybírá také další zpracovatele, které ke zpracování využíváme.

Jaké údaje zpracovávám a proč

Vaše osobní údaje zpracovávám především proto, abychom vám mohla poskytovat co nejkvalitnější obsah.

Jednotlivé důvody zpracování:

E-mailové adresy a telefonní čísla

Používám vaše telefonní číslo a e-mail v případě, že mě kontaktujete.

Osobní údaje zpracovávám po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení souhlasu.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Vaše údaje zpracovává správce Michaela Siekliková

Abych mohla měřit, kde trávíte nejvíce času a kam klikáte, používám další poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace. Je to:

Společnost Meta pomocí měřícího kódu Facebook Pixel

Jak mě můžete kontaktovat

Ať už na mě máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžete mě kontaktovat ne e-mailové adrese: kadernicemisa@seznam.cz

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii

Vaše data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše data jsou u mě v bezpečí. Přijala jsem technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu a zabezpečila vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: kadernicemisa@seznam.cz.
Máte právo na informace, které si právě teď čtete.
Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám do 30 dnů doložím, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo.

V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě jako správce, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Mlčenlivost

Jsem povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydám.

Kontaktní údaje

V případě dotazů nebo komentářů ohledně Ochrany osobních údajů mě  prosím kontaktujte pomocí následujících kontaktních údajů:

Michaela Siekliková

IČ: 14184800
Masarykova 248, Zlín, 763 02
Česká republika
Web: https://www.kadernicemisa.cz
E-mail: kadernice.misa@email.cz
Telefonní číslo: +420 734 839 444

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 01.03. 2022.

kontakt

+420 839 444

kadernicemisa@seznam.cz

#misakadernice

Kde mě najdete

Michaela Siekliková

Sokolovská 483, Zlín, 760 01

Otevírací doba

}

Pondělí - Pátek

7:00 hod – 18:00 hod

}

Sobota - Neděle

Dle objednávek

Důležité odkazy

Copyright © 2022 Webdesign StellaDigital. All rights reserved.